Forside


Velkommen 


Jeg er 55 år og uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2005. Autoriseret af Psykolognævnet og godkendt som specialist i psykoterapi med børn. Herudover er jeg også uddannet sygeplejerske. Mere end 18 års solid erfaring som psykolog fra psykiatrien, behandlingsinstitutioner, og arbejdet med sorg, krise og alvorlig sygdom. Jeg tilbyder psykologisk behandling af børn, unge og voksne.


I klinikken er der en særlig interesse for og erfaring med psykologisk behandling af sorgtilstande, herunder kompliceret sorg, og klienter med alvorlig sygdom og deres pårørende. 


Klinikken har overenskomst med den offentlige Sygesikring.

Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Klinikken er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS) i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Rapporten kan ses her