Behandling

Psykologisk Klinik v/

Kirsten Bach

Børn

Et barn kommer oftest i terapi, fordi forældre, lærere eller andre er bekymrede for dets trivsel. Men der er også situationer hvor et barn selv giver udtryk for et behov for at tale med en, som ikke er mor eller far. Et forløb hos mig starter med, at du som forælder vil blive indbudt til en eller to samtaler, hvor vi taler vanskelighederne igennem. Hvis det vurderes, at dit barn vil kunne hjælpes gennem terapi, vil jeg se barnet 2-3 gange. Herefter vil jeg anbefale en plan for, hvor ofte og over hvor lang en periode barnet forventes, at skulle komme i terapien. Et terapeutisk forløb med et barn, kan kun foregå med støtte fra dets forældre. I løbet af behandlingen vil der være samtaler med forældrene for at orientere om barnets udvikling i terapien, samt for at høre om barnets reaktioner og udvikling i hjemmet, skolen osv.


Et barn følges altid med en voksen til terapien og hentes igen efter terapien.


Jeg har en bred erfaring i arbejdet med børn i forskellige aldersgrupper og livssituationer. Herunder børn hvis forældre eller søskende er døde, eller alvorligt syge; børn med stressrelaterende lidelser, og børn med psykiatriske problemstillinger. Jeg er uddannet specialist i psykoterapi med børn, og arbejder med korte og længerevarende terapeutisk forløb. Hvilken form der anvendes, om det er legeterapi eller primært samtaleterapi, afhænger af det enkelte barn.


Unge

Når en ung (alder 13-17 år) kommer for at starte i terapi, er det ofte fordi omverden er bekymret for den unge, eller fordi den unge selv oplever, at have psykiske vanskeligheder som er svære at dele med familie eller venner. Det kan bl.a. dreje sig om:


 • kompliceret sorg
 • alvorlig sygdom
 • depression
 • stress
 • lavt selvværd
 • sociale vanskeligheder
 • vanskeligheder i skolen


Som regel vil den unge og forældrene indkaldes til en indledende samtale, hvor vi taler vanskelighederne igennem. Hvis det vurderes, at den unge kan hjælpes gennem terapi, aftales det hvor ofte og hvor længe den unge skal komme. Afhængig af alder og problemstilling, vil der undervejs i forløbet kunne være samtaler med den unge og forældrene sammen.

Voksne

Som voksen kan man vælge at gå i individuel terapi af forskellige årsager, så som:


 • kompliceret sorg
 • alvorlig sygdom
 • krise
 • stress/udbrændthed
 • depression
 • fødselsdepression
 • enkeltstående traumer (bl.a. trafikuheld)
 • komplekse traumer (følger efter seksuelle eller voldelige overgreb)
 • personlig udvikling


Når du som voksen henvender dig til mig, har vi en til to samtaler hvor vi sammen undersøger din problemstilling og afgør hvilken form for terapeutisk behandling der vil kunne hjælpe dig. Jeg lægger vægt på at der er tale om et samarbejde. Om det bliver et kortere eller længerevarende forløb, afhænger af den problemstilling du henvender dig med. Akutte kriser vil ofte kunne afhjælpes ved et kortere forløb, imens svære psykiske vanskeligheder og personligt udviklingsarbejde, oftest kræver et længerevarende terapeutisk forløb. Et terapeutisk forløb kan foregå i klinikken eller over internettet. Internet terapi indledes med en personlig samtale i klinikken.

Familier

Når en familie henvender sig med et ønske om familieterapi har det oftest været svært igennem en længere periode. Man er måske i familien enig om, at familien har det svært, men der vil ofte være forskellige oplevelser af hvorfor de har det svært. I udgangspunktet anbefales familieterapi, hvis det er tydeligt at det er samspillet i familien der er præget af vanskeligheder.

En familie kan have behov for hjælp når:


 • en i familien er død eller alvorligt syg
 • konflikter i familien


Jeg er uddannet familieterapeut fra Professionshøjskolen Metropol, og i systemisk terapeutisk arbejde med børn, unge og familier ved Marlborough Clinic, London. Min erfaring inkluderer bl.a. familieterapi ved alvorlig sygdom eller død i familien; konflikter i familien og ved psykiatrisk problemstilling hos barnet eller den unge.Supervision

Jeg tilbyder supervison indenfor det jeg har forstand på, så ring gerne og hør. Men det er bl.a. supervision indenfor følgende områder:


 • behandlingsarbejde på psykiatriske og socialpsykiatriske institutioner og bosteder (miljøterapi)
 • sygeplejersker, bl.a. i forhold til arbejdet med alvorligt syge og døende
 • sundhedsplejersker
 • nyuddannede psykologer
 • psykologer der arbejder med psykoterapi


Supervision tager sit udgangspunkt i arbejdslivet. Behandlere kan modtage supervision som led i deres uddannelse, for at vedligeholde faglige kompetencer, eller i forbindelse med særligt vanskelige sager. Supervision er ikke terapi, og omhandler ikke behandlerens private liv, hvor det ikke er relevant for arbejdslivet. Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe.

Psykologisk Klinik v/ Kirsten Bach  |   Tlf.: +45 2625 6535   |   e-mail: psykolog@kirstenbach.dk


Klinik i Nykøbing Mors og Aarhus C.