Priser

Psykologisk Klinik v/

Kirsten Bach

Prisliste

Priser for private klienter

Individuel terapi (50 min.) 1100 kr.

Legeterapi (50 min.) 1100 kr.

Parterapi (80 min.) 1600 kr.

Forældresamtale (80 min.) 1600 kr.

Familiesamtale (80 min.) 1600 kr.

Psykologisk debriefing (individuel og gruppe) - pris efter aftale.

Egenbetaling med henvisning fra egen læge - gælder kun klinikken i Nykøbing Mors

Klienter med henvisning fra egen læge har en egenbetaling. Priserne er fastsat og reguleres af Regionerne hver halve år. De aktuelle priser skal ses på: www.sundhed.dk

Betaling og afbudsregler

Betaling

Betaling foregår primært via MobilePay, alternativt kontant. Jeg har ikke mulighed for at modtage betaling med Dankort.


Afbudsregler

Afbud meldes så hurtigt som muligt pr. sms, eller telefonbesked dog senest kl. 16 dagen før den aftalte tid, ellers betales fuldt honorar.

Ved udeblivelse betales fuldt honorar.


Sygesikring


Fra 1. juli 2019 har klinikken i Nykøbing Mors overenskomst med den offentlige Sygesikring og modtager dermed klienter med henvisning fra egen læge.

 


Du kan via egen læge henvises til psykologbehandling med tilskud, hvis lægen vurderer at du tilhører en af nedenstående grupper:

 

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge).
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

 


Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 21 år

Unge mellem 18 og 21 år er som en midlertidig forsøgsordning berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kategori 10 og 11).

 

Børn og unge

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

 

Henvisning fra egen læge

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal vurdere, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.
Henvisning til kategorierne 1-8 skal normalt udstedes indenfor de første 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til ønsket om psykologbehandling. Henvisning skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den udløsende begivenhed. Der kan ikke udstedes henvisninger senere end dette tidspunkt.

Henvisning til kategorierne 9 og 10 (incestofre og personer fra 18 år med let til moderat depression) kan ske uden tidsberegning.

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til maksimalt 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste (kategori 10 og 11) opnå op til 2 x 12 samtaler, efter genhenvisning fra egen læge.


Egenbetaling med henvisning fra egen læge

Klienter med henvisning fra egen læge har en egenbetaling. Priserne er fastsat og reguleres af Regionerne hver halve år. De aktuelle priser skal ses på: www.sundhed.dk

Tilskudsmuligheder


Sygesikring

Klikken er tilknyttet den offentlige sygesikring og modtager således lægehenviste klienter. For ydelige information se siden om sygesikring - se ovenfor under sygesikring.

Sygeforsikring danmark 

Sygeforsikring danmark giver tilskud til psykologbehandling, når betingelserne for tilskud er opfyldt. Læs mere om ”danmark”s takster og betingelser her.

Private sundhedsforsikringer

Har du en sundhedsforsikring, enten privat eller via din arbejdsplads, kan du ofte bruge den til delvis eller fuld dækning af psykologhjælp.

Vær opmærksom på, at du ikke er forpligtiget til at orientere din arbejdsgiver om hvad du bruger din sundhedsforsikring til. Du kan kontakte forsikringsselskabet direkte. De har tavshedspligt.


Psykologisk Klinik v/ Kirsten Bach  |   Tlf.: +45 2625 6535   |   e-mail: psykolog@kirstenbach.dk


Klinik i Nykøbing Mors og Aarhus C.