Om Kirsten Bach

Uddannelse
Klinisk psykolog:


 • Specialist i psykoterapi med børn, godkendt af Dansk Psykolog Forening, 2010
 • Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet, 2007
 • Cand.psych. fra Københavns Universitet (merit for uddannelse ved Tavistock Clinic London), 2005
Efter- og videreuddannelse:


 • Supervision ved professor Atle Dyregrov, siden 2016 og fortsat
 • EMDR uddannelse.
 • 1-årigt studie i krise og katastrofepsykologi, Universitet i Bergen
 • Uddannelse i kronisk traumatisering og strukturel dissociation af personligheden ved Ellert Nijenhuis
 • 2-årig Sorguddannelse, Universitetet i Bergen/Senter for krisepsykologi
 • 2-årig Familieterapeutisk uddannelse, Professionshøjskolen Metropol

Medlemsskaber


 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 • Selskab for børnesagkyndige
 • EMDR Danmark 


Arbejde som psykolog • Sagkyndig psykolog i kommunale børn og ungeudvalg, siden 2018 og fortsat
 • Privatpraktiserende psykolog i Psykologisk Klinik v/ Kirsten Bach, siden 2017 og fortsat
 • Medlem af Akkrediteringsnævnet v/ IKAS 2020-2022
 • Børn og Unge - Team for lindrende behandling Aarhus Universitets Hospital
 • Klinisk psykolog i Børn, Unge & Sorg, Aarhus
 • Ledende psykolog/klinisk psykolog ved psykiatrisk område, Dronning Ingrids Hospital, Grønland
 • Kodning af CAI i forbindelse med Ph.d. projekter, Region Sjælland
 • Psykolog på behandlingsinstitutionen Nødebogård, Region Hovedstaden
 • Psykolog på behandlingshjemmet Nebs Møllegård, Ringsted kommune
 • Psykologkandidatstilling, Børne- og unge psykiatrisk center, Region Sjælland

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske fra Aarhus sygeplejeskole (1994).

Ansættelser:

 • Onkologisk afdeling, Aarhus Kommunehospital
 • Hjerteafdelinger i Danmark (Skejby og Rigshospitalet) og London (London Chest Hospital, St Bartholomew's Hospital og Great Ormond Street Hospital for Children)