Om Kirsten Bach

Psykologisk Klinik v/

Kirsten Bach

Uddannelse
Klinisk psykolog


 • 2010 Specialist i psykoterapi med børn, Dansk Psykolog Forening
 • 2007 Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet
 • 2005 Cand.psych. fra Københavns Universitet / Tavistock Clinic, London
Supplerende uddannelser:


 • 2015 - 2019  Uddannelsesforløb i kronisk traumatisering og strukturel dissociation  af personligheden ved Ellert Nijenhuis.
 • 2016 Sorguddannelse, Universitetet i Bergen
 • 2013 Familieterapeutisk uddannelse
Aktuelt er jeg igang med:


 • At blive akkrediteret EMDR terapeut


 • Deltagelse i supervisionagruppe vedr. kronisk traumatisering v. Arne Blindheim, Klinikk for krisepsykologi, Bergen


    


   Arbejdserfaring som psykolog


   • 2018 - Sagkyndig i kommunale børn og ungeudvalg
   • 2017 - Privat praksis - Psykologisk Klinik v/ Kirsten Bach


   • 2018 - 2019 Børn og Unge - Team for lindrende behandling Aarhus Universitets Hospital
   • 2016 - 2017 Klinisk psykolog i Børn, Unge & Sorg, Aarhus

   Behandling af børn, unge og voksne hvis forælder eller søskende er døde, eller alvorligt syge

   • 2015 - 2016 Ledende psykolog/klinisk psykolog ved psykiatrisk område, Dronning Ingrids Hospital, Grønland
   • 2009 - 2017 Deltids privat praksis

   Konsulent på testinstrument v/ Dansk Psykologisk Forlag; kodning af CAI i forbindelse med Ph.d. projekter; supervision af psykologer;  individuelle psykoterapeutiske forløb

   • 2007 - 2014 Psykolog på behandlingsinstitutionen Nødebogård, Region Hovedstaden

   Psykoterapi med børn og unge. Familiesamarbejde. Undervisning og supervision af miljøterapeutiske medarbejdere

   • 2007 - 2007 Psykolog på Behandlingshjemmet Nebs Møllegård, Ringsted kommune
   • 2004 - 2007 Psykologkandidatstilling, Børne- og unge psykiatrisk center, Region Sjælland

   Sygeplejerske

   Uddannet sygeplejerske fra Aarhus sygeplejeskole (1994).

   Ansættelser:

   • Onkologisk afdeling, Aarhus Kommunehospital
   • Hjerteafdelinger i Danmark (Skejby og Rigshospitalet) og London (London Chest Hospital, St Bartholomew's Hospital og Great Ormond Street Hospital for Children)
   Psykologisk Klinik v/ Kirsten Bach  |   Tlf.: +45 2625 6535   |   e-mail: psykolog@kirstenbach.dk


   Klinik i Nykøbing Mors og Aarhus C.